Update Corona / Covid-19 virus

Vanaf maandag zijn er geen vrije consultaties en zal er uitsluitend op afspraak gewerkt worden!

A partir de lundi, il n’y a plus de consultations libres et nous travaillons exclusivement sur rendez-vous!

Informatie met betrekking tot de federale maatregelen van donderdag 12 maart 2020. Hoe zit het met de veterinaire praktijk?

Veterinaire praktijken zijn geen bedrijven en moeten daarom momenteel niet worden gesloten.

Er wordt aangeraden om de spreekuren af te schaffen en uitsluitend op afspraak te werken, zo wordt het aantal klanten in de wachtzaal beperkt. Er wordt ook gevraagd aan de eigenaar om alleen te komen met zijn dier .
Een aantal basiszaken zijn reeds meerdere malen herhaald en zijn uiteraard een evidentie
• Niet komen als je zelf ziek bent
• Geef geen hand
• Vermijd contact met ogen, neus en mond
• Hoesten, je neus snuiten doe je best in een papieren wegwerpzakdoek
. Handen regelmatig gedurende 20 seconden wassen/gebruik van alcoholgel

Informations liées aux mesures fédérales de jeudi 12 mars 2020.
Qu’en est-il de la pratique vétérinaire?

Les pratiques vétérinaires ne sont pas des commerces et ne doivent donc pas actuellement être fermées.

Cependant, il est recommandé d’annuler les heures de consultations et de travailler sur rendez- vous uniquement. De cette façon, nous limitons le nombre de clients dans la salle d’attente. Le propriétaire est également invité à venir seul avec son animal.
Un certain nombre de recommandations ont déjà été répétées plusieurs fois et sont bien sûr évidentes.
-Ne venez pas si vous êtes vous-même malade.
-Ne pas serrer la main
-Évitez le contact avec les yeux, le nez et la bouche
-Tousser, se moucher dans un mouchoir en papier jetable
-Se laver les mains régulièrement pendant 20 secondes / utilisation de gel d’alcool

Ter herinnering: Katten en honden kunnen niet besmet geraken met het COVID 19 virus. Zij kunnen enkel virus overdragen bij aanraken (plastische uitleg: dit wil zeggen dat zij dienen als deurklink)

Rappel: les chats et les chiens ne peuvent pas être infectés par le virus COVID 19. Ils ne peuvent transmettre le virus qu’au toucher (explication: cela signifie qu’ils servent de poignée de porte)